<p>Nordkyn vindpark</p>
Se bildet større

Planområdet for Nordkyn vindpark sett sørover fra Bjørnviktuva

Nordkyn vindpark

Nordkyn vindpark er under planlegging i Lebesby og Gamvik kommuner i Finnmark

Nordkyn vindpark vil bli en av de største i Europa hvis den blir bygget. Vindpaken kan få  opptil 250 vindmøller.
Planområdet ligger i den nordvestre delen av Nordkinnhalvøya og er avgrenset av Oksefjorden i vest, riksveg 894 i sør og Mehamnelva/Sørfjordelva i øst.

Vindparkområdet vil ligge på et småkupert fjellplatå i 250 til 340 meters høyde over havet. Vindparken vil ikke fysisk berøre områdene langs sjøen eller klippeveggene.

Vindparken vil ligge i god avstand fra nærmeste faste boligbebyggelse. Det ligger enkelte hytter i planområdets randsoner.
 

Fakta:
Kapasitet: 750 MW
Antall turbiner: Inntil 250
Årlig produksjon: Inntil 2,6 TWh (dekker strømforbruket til 130.000 eneboliger)

Tidslinje:
Melding med forslag til utredningsprogram ble sendt NVE i høsten 2006.
Meldingen har vært til høring, men utredningsprogrammet er ennå ikke fastsatt.

Kontaktinfo:
Knut A. Mollestad
knut.mollestad@statkraft.com
Telefon: 926 56 042

Last ned: