<p>Sandøy vindpark</p> Se bildet større

Sandøy vindpark

SAE Vind fikk i september 2013 avslag på søknad om konsesjon til å bygge og drifte Sandøy vindpark i Gulen kommune i Sogn og Fjordane.

Konsesjonssøknaden ble sendt i november 2011.

Vindparkområdet ligger nær grensa til Hordaland fylke og Mongstad. Området strekker seg fra havnivå til opp mot 250 meter over havet. Foreslått planområde har et totalareal på ca. 14 kvadratkilometer.

Eiendommene som planområdet berører, er i hovedsak i privat eie. Gulen kommune er også grunneier i en del av området.

Produksjonen er avhengig av vindforholdene. Middelvinden er antatt å være omtrent 7,8 m/s. Forutsatt 40 vindturbiner på 3 MW, og en installert effekt på opp til 120 MW, vil dette kunne gi en årsproduksjon på nær 380 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket til omtrent 19.000 eneboliger. Produksjonen vil variere med vindforholdene i det enkelte år.

Fakta:
Kapasitet: Opp mot 120 MW
Antall turbiner: Cirka 40
Årlig produksjon: Cirka 380 GWh (dekker strømforbruket til 19.000 husstander)

Tidslinje:
Melding sendt NVE i april 2011.
Konsesjonssøknad sendt NVE november 2011.

Kontaktinfo:
Knut A. Mollestad
knut.mollestad@statkraft.com
Telefon: 926 56 042