<p>Norges ledende vindkraftutvikler</p>
Se bildet større

Norges ledende vindkraftutvikler

Etableringen av SAE Vind var et viktig skritt i retning av å realisere det norske vindkraftpotensialet.

SAE Vind har vært viktig i arbeidet med å realisere det norske vindkraftpotensialet.

SAE Vind har lenge vært en pådriver for at utbygging av vindkraft gjennomføres for å oppnå klimaforbedring, økt forsyningssikkerhet og vekst. De industrielle mulighetene knyttet til en større satsing på vindkraft vil være betydelige.

Det var i august 2008 at Statkraft og Agder Energi inngikk en avtale om felles satsing på landbasert vindkraft i Norge. Samarbeidet ble konkretisert gjennom opprettelsen av selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA – forkortet til SAE Vind.

Fire av prosjektene som SAE Vind utviklet i Sør-Trøndelag er under bygging av Fosen Vind DA og utgjør størsteparten av det som er Europas største vindkraftprosjekt. Fosen Vind overtok konsesjoner og alle prosjektrettigheter for vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet og Hitra 2 i 2016. Alle vindparkene vil være i drift innen utløpet av 2020.