Eiere Se bildet større
Statkraft og Agder Energi samarbeider om vindkraft i Norge

Eiere

SAE Vind eies av Statkraft (62 prosent) og Agder Energi (38 prosent)

STATKRAFT
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land. Se også: www.statkraft.no

AGDER ENERGI
Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi og er landets tredje største energiprodusent. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Se også: www.ae.no