• Norges ledende vindkraftutvikler

    SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin satsing på landbasert vindkraft i Norge. Vi utvikler vindparker over hele landet.

    Les mer