• Statkraft blir eier av SAE Vind

    Statkraft overtar alle andelene i SAE Vind.

    Les mer